Coronovirüs Salgını ve Ekonomi

0
Corona virüs krizi tüm dünyada hayatta kalma kaygısı oluşturdu. Devamında belki de tarihin en büyük ekonomik krizlerinden birisini yaşayabiliriz. 1918-1920 yılları arasında Dünya tarihinin en...

Depolanabilir Tarım Ürünleri Ticaretinde Yeni Alternatif: Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsacılığı Sistemi

0
Tarım sektörü; geniş tarım arazilerine, elverişli ve çeşitli iklim yapısına ve buna bağlı olarak zengin bir tarımsal ürün yelpazesine sahip olan Ülkemizin ekonomisinde önemli...

5 Dakika’da Şirket Kuruluşu; Merkezi Sicil Kayıt Sistemi “MERSİS”

0
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan, Çevrimiçi Şirket İşlemleri Projesi ve Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi Projeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından  yürütülmektedir....

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI‘NIN HEDEFLERİ

0
Yürürlüğe girdiği 1957 yılından beri uygulana gelen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlükte kaldığı süre zarfında çok fazla değişikliğe uğramamıştır. Avrupa Birliği süreci, Dünya Ticaret...

Türkiye’de Organize Perakende Ticaret ve Bu Sektörün İhtiyacı Olan Yasal Düzenleme Çalışmaları

0
Dünyanın en büyük 16. ekonomisi olan Türkiye, sağladığı siyasi istikrar ve makroekonomik göstergelerdeki başarıları ile bölgesindeki siyasi ve ekonomik faktörlerin yönünü belirleyebilme ve sürükleyip...

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsaların Yapısı ve Faaliyetleri

0
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Anayasamızın 135’inci maddesinde, belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak...

Ticarette Devrimin Adı Yeni TTK

0
Yeni Türk Ticaret Kanunu, 13/01/2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda mutabakatla kabul edilmiş ve 6102 sayılı Kanun olarak 14/02/2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Kanun...