Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsaların Yapısı ve Faaliyetleri

0
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Anayasamızın 135’inci maddesinde, belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak...

Ticarette Devrimin Adı Yeni TTK

0
Yeni Türk Ticaret Kanunu, 13/01/2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda mutabakatla kabul edilmiş ve 6102 sayılı Kanun olarak 14/02/2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Kanun...

Türkiye’de Organize Perakende Ticaret ve Bu Sektörün İhtiyacı Olan Yasal Düzenleme Çalışmaları

0
Dünyanın en büyük 16. ekonomisi olan Türkiye, sağladığı siyasi istikrar ve makroekonomik göstergelerdeki başarıları ile bölgesindeki siyasi ve ekonomik faktörlerin yönünü belirleyebilme ve sürükleyip...

Jeopolitik Güç Oluşturma Kriterleri ve Milli Güç Açısından Türkiye’nin Değerlendirilmesi

0
Coğrafyadan Güç Kazanabilme ve Türkiye Devletler sahip oldukları coğrafyanın kendi politikalarına  yön vermesi esasına dayalı stratejiler oluşturmak durumundadır. Bugün dünyada; ülkelerin üzerinde bulundukları coğrafyanın sağladığı...

Coronovirüs Salgını ve Ekonomi

0
Corona virüs krizi tüm dünyada hayatta kalma kaygısı oluşturdu. Devamında belki de tarihin en büyük ekonomik krizlerinden birisini yaşayabiliriz. 1918-1920 yılları arasında Dünya tarihinin en...

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI‘NIN HEDEFLERİ

0
Yürürlüğe girdiği 1957 yılından beri uygulana gelen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlükte kaldığı süre zarfında çok fazla değişikliğe uğramamıştır. Avrupa Birliği süreci, Dünya Ticaret...

Nitelikli insan, nitelikli yönetim, nitelikli üretim…

0
Siyaset kelimesinin karşılığı devlet işlerinin yürütülmesi ve düzenlenmesidir. Farklı siyaset anlayışlarının devlete ve millete etkilerini anlatmak için yürütülen işlerin tamamına da kısaca politika, bu...