Türkiye’de Organize Perakende Ticaret ve Bu Sektörün İhtiyacı Olan Yasal Düzenleme Çalışmaları

0
Dünyanın en büyük 16. ekonomisi olan Türkiye, sağladığı siyasi istikrar ve makroekonomik göstergelerdeki başarıları ile bölgesindeki siyasi ve ekonomik faktörlerin yönünü belirleyebilme ve sürükleyip...

Nitelikli insan, nitelikli yönetim, nitelikli üretim…

0
Siyaset kelimesinin karşılığı devlet işlerinin yürütülmesi ve düzenlenmesidir. Farklı siyaset anlayışlarının devlete ve millete etkilerini anlatmak için yürütülen işlerin tamamına da kısaca politika, bu...

5 Dakika’da Şirket Kuruluşu; Merkezi Sicil Kayıt Sistemi “MERSİS”

0
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan, Çevrimiçi Şirket İşlemleri Projesi ve Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi Projeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından  yürütülmektedir....

Depolanabilir Tarım Ürünleri Ticaretinde Yeni Alternatif: Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsacılığı Sistemi

0
Tarım sektörü; geniş tarım arazilerine, elverişli ve çeşitli iklim yapısına ve buna bağlı olarak zengin bir tarımsal ürün yelpazesine sahip olan Ülkemizin ekonomisinde önemli...

Ticarette Devrimin Adı Yeni TTK

0
Yeni Türk Ticaret Kanunu, 13/01/2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda mutabakatla kabul edilmiş ve 6102 sayılı Kanun olarak 14/02/2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Kanun...

Coronovirüs Salgını ve Ekonomi

0
Corona virüs krizi tüm dünyada hayatta kalma kaygısı oluşturdu. Devamında belki de tarihin en büyük ekonomik krizlerinden birisini yaşayabiliriz. 1918-1920 yılları arasında Dünya tarihinin en...

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsaların Yapısı ve Faaliyetleri

0
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Anayasamızın 135’inci maddesinde, belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak...