1967 yılında Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) İlçesinin Akçalı (Sösük) Köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kemaliye’de, lise öğrenimini Zonguldak’ta tamamladı. 1984 yılında Ankara’ya gelerek yüksek öğrenimini burada tamamladı. İş hayatına yine Ankara’da başladı ve halen Ankara’da yaşıyor.

Eğitimi

 • İlkokul: Adak (Pat) Köyü İlkokulu
 • Ortaokul: Dutluca Ortaokulu
 • Lise: Zonguldak Ticaret Lisesi
 • Ön Lisans: Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek Okulu, İşletme
 • Lisans: Anadolu Üniversitesi, İktisat
 • Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi, Bankacılık ve Finans

Meslek Hayatı

 • Maliye ve Gümrük Bakanlığı Ankara Defterdarlığı, Vergi Yoklama Memuru (1989-1990)
 • Maliye ve Gümrük Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Memur (1990-1993)
 • TBMM, Milletvekili Danışmanı (1993-2002)
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı (2003-2004)
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdür Yardımcısı (2004-2007)
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü (2007-2013)
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdür Vekili (2009)
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (2013-2018)
 • Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (2018-2020)
 • Lonca Kurumsal Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (2020-)

Asli görevleriyle birlikte yürüttüğü ek görevler

 • Tariş Üzüm Birliği Denetim Kurulu Üyesi (2004-2007)
 • Türk Standartları Enstitüsü Teknik Kurulu Danışmanı (2004-2007)
 • Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi (2013-2015 ve 2016-2018)
 • 10 uncu 5 yıllık (2014-2018) Kalkınma Planı Ticaret Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı
 • 11 inci 5 yıllık (2019-2023) Kalkınma Planı Ticaret Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı

Sivil Toplum Kuruluşlarındaki Görev ve Üyelikler

 • Kemaliye (Eğin) Kültür ve Kalkınma Vakfı Başkanı (2010-2020)
 • Fenerbahçe Kongre Üyesi
 • Kemaliye Kültür ve Kalkınma Derneği Üyesi

Katkı Sağladığı Önemli Hizmetler

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısının hazırlıkları ve Kanunlaşma süreci ile bu Kanunun uygulanmasına yön veren yönetmelik ve tebliğlerin hazırlanması
 • Ticaret Sicili işlemlerinin elektronik ortama taşınması ve elektronik ortamda şirket kuruluş ve değişiklik işlemlerinin kurulmasını sağlayan Merkezi Sicil Kayıt Sisteminin  (MERSİS) kurulması ve uygulamaya alınması
 • Tarım ürünleri ticaretinde piyasa yapıcı fonksiyonları ile yeni bir disiplin olan Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsacılığı Sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılması
 • Kamuoyunda Hal Kanunu olarak bilinen Kanun ile sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi ve toptancı hallerin yeniden yapılandırılması, sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla Hal Kayıt Sisteminin oluşturulması ve uygulamaya alınması, sebze ve meyvelerin tarladan sofraya izlenebilirliğini sağlayan ürün künyesi uygulamasının oluşturulması
 • Geleneksel ticaret alanları olan Pazar Yerlerinin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda kurulması amacıyla ilk kez düzenleyici bir mevzuatının oluşturulması
 • Tüketicinin Korunması alanının geliştirilmesine yönelik ve tüketici bilincinin gelişmesi,
 • Ticaretin en önemli gelişim eksenlerinden olan elektronik ticarete ilişkin düzenlemelerin hazırlanması,
 • Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının hazırlık süreçleri ve işyerlerinin kuruluş izinleri ile faaliyet izin işlemlerinin elektronik ortamda ve tek bir kapıdan yürütülmesini sağlayacak olan PERBİS (Perakende Bilgi Sistemi) ‘in oluşturulması,
 • Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarının (oda ve borsalar ile esnaf ve sanatkarlar kuruluşları) üyelerine daha etkin hizmet vermesi, faaliyetlerinin gözetimi ve bu kuruluşların organ seçimlerin daha katılımcı ve demokratik gerçekleştirilmesi

Çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri yayınlandı. Çok sayıda seminer ve konferansa konuşmacı olarak katılım sağladı.