1967 yılında Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) İlçesinin Akçalı (Sösük) Köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kemaliye’de tamamladı. Zonguldak Ticaret Lisesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek Okulu İşletme (önlisans), Anadolu Üniversitesi İktisat (lisans), Başkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans (yüksek lisans) programlarından mezun oldu.

Meslek Hayatı

 • Merhum Adnan Kahveci’nin Maliye ve Gümrük Bakanı olarak görev yaptığı dönemde maiyetinde memur (1990-1991)
 • TBMM, Danışman (1993-2002)
 • Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı (2003-2004)
 • Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdür Yardımcısı (2004-2007)
 • İç Ticaret Genel Müdürü (2007-2013)
 • Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdür Vekili (2009)
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (2013-2018)
 • Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (2018-2020)
 • Lonca Kurumsal Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Haziran 2020-…)

10 uncu ve 11 inci Beş Yıllık Kalkınma Planları hazırlık süreçlerinde görev aldı.

 • 10 uncu Beş Yıllık (2014-2018) Kalkınma Planı Ticaret Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı
 • 11 inci Beş Yıllık (2019-2023) Kalkınma Planı Ticaret Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı

İç ticareti düzenleyen kanunların yenilenmesine ve elektronik ticaret, perakende ticaret gibi alanların ilk kez kanunla düzenlenmesine öncülük etti.

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Kanunlaşma süreci ile bu Kanunun uygulanmasına yön veren yönetmelik ve tebliğlerin hazırlanması
 • Tarım ürünleri ticaretinde Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsacılığı Sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılması
 • Kamuoyunda Hal Kanunu olarak bilinen Kanun çerçevesinde sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi
 • Toptancı hallerde sebze ve meyve ticareti faaliyetinde bulunan komisyoncu ve tüccarların mensubu olduğu derneklerin koordinasyonunun sağlanması
 • Geleneksel ticaret alanları olan Pazar Yerlerinin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda kurulması amacıyla ilk kez düzenleyici bir mevzuatının oluşturulması, Pazarcı esnafının derneklerinin koordinasyonunun sağlanması
 • Tüketicinin Korunması alanının geliştirilmesi ve tüketici bilincinin gelişmesine yönelik mevzuat düzenlemelerinin yapılması, projelerin uygulanması
 • Elektronik ticarete ilişkin mevzuat düzenlemelerinin ilk kez gerçekleştirilmesi
 • Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemelerinin hazırlanması ve uygulanması

TOBB ve çatısı altında bulunan 365 Oda ve Borsa ile, TESK ve çatısı altında bulunan 13 federasyon, 82 esnaf ve sanatkarlar odaları birliği ve 3060 esnaf ve sanatkarlar odasından sorumlu genel müdür ve müsteşar yardımcısı olarak 12 yıl aktif görev yaptı.

 • Oda ve Borsalar ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının üyelerine daha etkin hizmet verebilmesi ve bu kuruluşların organ seçimlerin daha katılımcı ve demokratik gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

Tüketicinin korunması alanının geliştirilmesine ve toplumda tüketici bilincinin gelişmesine yönelik mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştirilmesine, bu amaçlarla bir çok projenin uygulanmasına öncülük etti.

 • Tüketicinin bilinçlendirilmesi amacıyla, 40 ilde düzenlenen eğitim seminerlerine konuşmacı olarak katıldı.
 • Tüketici bilincini artırmak amacıyla yaklaşık 40 TV programına konuşmacı olarak katıldı.
 • Tüketici haklarının korunması amacıyla oluşturulan piyasa gözetim ve denetim uygulamalarının etkinliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulundu.

Kemaliye (Eğin) Kültür ve Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı (2010-2020)

Fenerbahçe Kongre Üyesi